iso9001

KVALITA PRÁCE A CERTIFIKÁTY

Prísne štandardy kvality dodržiavame už po veľa rokov a potvrdzuje to aj certifikácia podľa noriem ISO 9001 (systém manažérstva kvality) a európskej normy pre prekladateľské služby EN-15038:2006 , ktorú sme získali v roku 2017. Zavedenie týchto noriem potvrdzuje našim klientom ďalšie výrazné zvýšenie kvality a spoľahlivosti našich služieb a záruku maximálnej profesionality poskytovaných prekladov a tlmočenia.

PRAVIDLÁ

Aby ste sa mohli plne spoľahnúť, že vaša zákazka bude vybavená správne a načas, už dnes dodržiavame tieto prísne pravidlá:

 • spolupracujeme iba so skúsenými profesionálnymi prekladateľmi a tlmočníkmi s najmenej päťročnou praxou
 • podrobujeme ich náročným testovacím prekladom
 • pravidelne hodnotíme kvalitu, výkonnosť a etiku správania našich prekladateľov a tlmočníkov
 • prísne dodržiavame dohodnuté dodacie lehoty
 • využívame iba odborníkov na konkrétnu oblasť prekladov či tlmočenia
 • čo najviac sa snažíme priblížiť chápaniu a kultúrnemu kontextu adresáta prekladu a/alebo tlmočenia
 • berieme do úvahy vaše špecifické požiadavky na preklad a tlmočenie
 • pri simultánnom, teda konferenčnom tlmočení zásadne nasadzujeme dvoch tlmočníkov
 • snažíme sa vám poskytovať odborné rady a viesť vás k optimálnemu riešeniu vašich potrieb
 • komunikujeme s vami primerane, aby sme si vzájomne potvrdili terminológiu a spôsob vyhotovenia prekladu a/alebo tlmočenia
 • vytvárame vlastné odborné terminologické slovníky pre mnohé technické, prírodovedné a humanitné odbory

PREKLADATEĽSKÉ TECHNOLÓGIE

Požadujete preklad v TRADOSE alebo v inom CAT nástroji? Radi vám vyhovieme.

CAT (Computer-Aided Translation) sú softwarové nástroje na preklady textov. Ich výhodou je:

 • vyššia rýchlosť prekladu (preklad opakujúcich sa častí textu automaticky navrhuje softvér)
 • softvér automaticky tvorí terminologickú databázu využiteľnú pri ďalších prekladoch
 • vzniká vysoká presnosť a konzistencia, ale aj uniformita textov (jednotnosť používaných slov a formulácií)

Z týchto dôvodov využívajú CAT najmä väčšie spoločnosti a to pri prekladoch veľkých objemov dokumentácie s potrebou presného a jednotného vyjadrovania. Bežnými CAT nástrojmi sú napríklad: SDL TRADOS, WORDFAST, MemoQ a DejaVu.

Image is not available

Keďže som bol s Vašimi službami v minulosti mimoriadne spokojný, najmä čo sa týka flexibility, obraciam sa na Vás s ďalšou prosbou.

Peter F.
Image is not available

Tlmočenie prebehlo podľa našich očakávaní k plnej našej spokojnosti. Týmto Vám chceme poďakovať za jeho zabezpečenie a za voľbu tlmočníčky. Ak by nám život priniesol potrebu prekladateľských služieb, radi sa na Vás a Vašu firmu opätovne obrátime, resp. Vaše služby odporučíme.

Dionýz J.
Image is not available

Boli sme s poskytnutými službami spokojní. Budeme radi, keď táto pani tlmočníčka bude tlmočiť aj nabudúce.

Stilus s.r.o.
Image is not available

Úplná spokojnosť

Odborový zväz polície v Slovenskej republike
Image is not available

1*

Tajpan s.r.o.
Image is not available

Výborne :) Ďakujeme

CFO Club
Image is not available

Sme spokojní, využijeme vaše služby aj nabudúce.

Slovenský výbor pre UNICEF
Arrow
Arrow
Slider

Naše posledné blogy

Adriena Bodnárová
| 21. marec 2018
Ten detský vtip asi poznajú všetci – mravec a slon sa vybrali na pláž, slon už bol vo vode a mravec stále nevedel nájsť svoje plavky. Zavolá na slona, aby vyšiel z vody, ten príde a pýta sa mravca, čo sa deje. Mravec odpovedá: „Nič, chcel som sa len pozrieť, či náhodou nemáš moje plavky ..."Predstava slona natlačeného v mravcových plavkách – na popukanie. Ale detský svet ešte nepozná pojmy ako unifikácia, štandardizácia, globalizácia – tie patria do sveta dospelých. Súvisia často s tým, čo v materiálnom svete zabezpečuje sústava jednotiek SI – jeden liter by stále a všade mal byť jedným a tým istým litrom, jeden meter takým istým metrom ... a porovnávanie kvality pomocou nich je potom v podstate jednoduché.Ako si však máme poradiť s kvalito...
Viera Lelkesová
| 20. marec 2018
Čína... pre mnohých z nás krajina dýchajúca exotikou, pre ďalších ponúkajúca obchodné príležitosti, pre iných zem s históriou siahajúcou do niekoľkých tisícročí pred naším letopočtom. V každom prípade je Čína krajina „iná" – iná svojou kultúrou, tradíciami, vnímaním sveta ovplyvneného blízkou aj dávnou minulosťou – to všetko sa odráža aj v čínskych knihách.Mňa ako prekladateľku z čínštiny oslovil čínsky súčasný spisovateľ Jü Chua - svojou ľudskosťou, tým, že sa čitateľovi prihovára jazykom jemu blízkym, svojou tematikou – obsahom sú každodenné príbehy obyčajných ľudí, ich starosti a radosti. Autor sa často dotýka problémov, s ktorými Čína zápasila v uplynulých rokoch a zápasí s nimi dodnes, napriek tomu nevyznievajú deprimujúco, práve naopa...
Viera Lelkesová
| 07. august 2017
Keďže vonku je momentálne počasie, ktoré nás aj pri kratučkej prechádzke do zariadenia, kde sa na obed stravujeme, ovalí vlnou neznesiteľnej horúčavy, užívame si výhody klimatizovaného „mikropriestoru" našej kancelárie. V duchu pritom myslíme na prekladateľov, ktorým aj v týchto neľudských podmienkach zadávame občas neľahké úlohy (napr. sme v poslednom období zaznamenali zvýšený výskyt prekladania lekárskych správ – že by to bolo tiež spôsobené tým počasím?Keďže vonku je momentálne počasie, ktoré nás aj pri kratučkej prechádzke do zariadenia, kde sa na obed stravujeme, ovalí vlnou neznesiteľnej horúčavy, užívame si výhody klimatizovaného „mikropriestoru" našej kancelárie. V duchu pritom myslíme na prekladateľov, ktorým aj v týchto neľudskýc...
Juraj Sebestyén
| 14. február 2017
Zaujal ma tento titul a tak som v rámci hľadania a rozlišovania, kde a ako v dnešnom svete odpovedať na otázku zamestnanosti či nezamestnanosti, zaslala svoju žiadosť do kancelárie ABIES – preklady a tlmočníctvo a uchádzala sa o pracovné miesto. Odpoveď, ktorú som dostala bola pre mňa zaujímavá a neočakávajúca, už aj s termínom na stretnutie.Isto, nie je na tom nič zvláštne. A predsa je to pre mňa nevšedné, verím že aj pre okolie, zvažovať spoluprácu s niekým, kto žije 23 rokov za múrmi kláštora.Prichádza mesiac november, ktorý tak troška pripomína, že v podstate je to všetko jedno, pretože jadrom sveta je rovnoprávnosť a tá hovorí, že nezáleží na tom čo robíš, či si niekto, alebo v očiach iných neznamenáš nič, či sa zvýši hladina mora aleb...
Adriena Bodnárová
| 01. november 2016
 Čím intenzívnejšie ku nám prúdia od čias nežnej revolúcie želané i neželané vplyvy a trendy, tým intenzívnejšie sa v tomto dušičkovom čase ozývajú hlasy na bojkot Halloweenu, ako cudzorodého amerikanizmu, navyše totálne skomercionalizovaného (s touto časťou plne súhlasím). Nebolo tomu inak ani tentoraz, na sociálnych sieťach sa to takýmito výzvami len tak hemží.Úporne sa celé tie roky snažím vysvetľovať, že kým tu u nás „komanči" nezahlušili všetko, čo sa im z takého či onakého dôvodu nepáčilo, vyrezávaným tekviciam a iným nie celkom kresťanským tradíciám spojeným so spomienkou na zosnulých sa tu celkom dobre darilo. Mňa tieto usmievavé strašidlá (fakt, nikdy som ich nevnímala ako škeriace sa) sprevádzali raným detstvom – kým len ich ...