ABIES - Vytvárame porozumenie / Creating understanding

Slovenský jazyk Ruský jazyk Anglický jazyk Nemecký jazyk Maďarský jazyk Francúzsky jazyk Taliansky jazyk Holandský jazyk Rumunský jazyk / Limba română

Vaši tlmočníci a prekladatelia

preklady a tlmočenie najvyššej kvality

   

Pridajte ma prosím do Vašej databázy prekladateľov a tlmočníkov

V prípade, že ste už v našej databáze zaregistrovaní, tu môžete aktualizovať svoje údaje.
Toto je zároveň Váš vstup pre nahrávanie Vašich faktúr do nášho účtovneho systému.

Zašlite nám prosím notársky overenú kópiu dokladu o Vašom jazykovom vzdelaní. Kvôli veľkému počtu záujemcov o spoluprácu s nami môžeme do databázy vložiť iba záujemcov, ktorí splnia túto podmienku.

Priezvisko, meno a titul
(titul prosíme oddeliť čiarkou)
Napr.: Mrkvička Janko, Mgr.
Telefónne číslo 1
Telefónne číslo 2
E-mail
Korektor
(Toto políčko prosím zaškrnite, ak chcete pracovať iba ako korektor. Ak chcete pracovať ako korektor aj prekladateľ zároveň, vyplňte prosím tento formulár dvakrát - raz so zaškrtnutím políčka "Korektor" a raz bez neho.)
áno
Prekladám do jazyka...iný jazyk do ktorého prekladám
(Vyplňte, ak sa jazyk nenachádza v zozname jazykov)
Tlmočím do jazyka konzekutívne...iný jazyk do ktorého konzekutívne tlmočím
(Vyplňte, ak sa jazyk nenachádza v zozname jazykov)
Tlmočím do jazyka simultánne...iný jazyk do ktorého simultánne tlmočím
(Vyplňte, ak sa jazyk nenachádza v zozname jazykov)
Zameranie na odborné oblasti,
referencie, prax a skúsenosti

Uveďte prosím najmä oblasti, na ktoré sa pri prekladoch a tlmočení špecializujete, dĺžku Vašej praxe a referencie s menami osôb a ich mailovými adresami alebo telefónnymi číslami. Prekladateľov a tlmočníkov vyhľadávame v databáze podľa odborných oblastí, na ktoré sa zameriavajú. Maximálne dĺžka textu, ktorý je možné vložiť, je 1800 znakov (250 slov)
Cena za 1 zdrojové slovo v EUR bez DPH
(Vychádzame z predpokladu, že jedna normostrana má 250 zdrojových slov.)
Hodnotu prosím uvádzajte s presnosťou na 3 desatinné miesta
Cena za 1 hodinu tlmočenia v EUR bez DPH
(Minimálne nasadenie tlmočníka je 2 hodiny.)
 
Naši partneri:   Jazykové kurzy a konverzácie

Webstránky vytvoril www.Aweb.sk - tvorba web stránok