Boli sme s poskytnutými službami spokojní. Budeme radi, keď táto pani tlmočníčka bude tlmočiť aj nabudúce.