Keďže som bol s Vašimi službami v minulosti mimoriadne spokojný, najmä čo sa týka flexibility, obraciam sa na Vás s ďalšou prosbou.