Profesionálne prekladateľské služby

Naši interní prekladatelia sa špecializujú na preklad z a do anglického, nemeckého, maďarského a čínskeho jazyka. Zabezpečíme pre vás aj preklad textov do akéhokoľvek jazyka prostredníctvom našich externých prekladateľov.
Odborné výrazy pri preklade textov konzultujeme so špecialistami na konkrétnu oblasť. Aktívne sledujeme internetové stránky, tlač a literatúru v cieľovom jazyku a vytvárame databázy odborných výrazov, ktoré pomáhajú našim prekladateľom dosahovať vysokú úroveň a presnosť prekladov. Na požiadanie váš preklad textu zrealizuje človek, pre ktorého je požadovaný jazyk rodnou rečou. Zabezpečíme tiež korektúru ďalším prekladateľom.

Berieme to osobne - ABIES

Berieme to osobne

My sami, aj naši externí prekladatelia a tlmočníci realizujú prekladateľské služby na profesionálnej úrovni. Odborné výrazy konzultujeme so špecialistami a odsúhlasujeme so zadávateľmi prekladu. Aktívne sledujeme internetové stránky, tlač a literatúru v cieľovom jazyku a vytvárame databázy odborných výrazov, ktoré pomáhajú prekladateľom dosahovať vysokú úroveň a presnosť prekladov. Na požiadanie váš preklad zrealizuje človek, pre ktorého je požadovaný jazyk rodnou rečou a / alebo vám následne ešte zabezpečíme korektúru ďalším rodeným hovorcom.
Zabezpečíme pre vás - ABIES

Zabezpečíme pre vás

 • preklad textov (úradných aj odborných) a tlmočenie v akomkoľvek jazyku
 • tlmočníka alebo prekladateľa na podujatiach doma i v zahraničí
 • krátke preklady textov aj v daný deň
 • úradné preklady
 • prepis, preklady a titulkovanie audio/videonahrávok
 • preklady textov pre moderné viacjazyčné internetové stránky
Obráťte sa na nás - ABIES

Kontaktujte nás

Naši prekladatelia a tlmočníci pre vás zabezpečujú prekladateľské služby v Bratislave a v prípade potreby aj v ktoromkoľvek kúte sveta. Máme skúsenosti s prekladmi textov akéhokoľvek typu a tiež s tlmočením na domácich aj zahraničných podujatiach. Navštívte našu kanceláriu v Bratislave alebo nás kontaktuje telefonicky, e-mailom alebo pomocou nášho kontaktného formulára.

Prekladateľské a tlmočnícke služby

 • V našej kancelárii na adrese Ružová dolina 6 v Bratislave nás nájdete vždy počas pracovných dní pondelka – štvrtka od 8:00 – 18:00 h a v piatok od 8:00 – 18:00.
 • Preklad a tlmočenie pre vás zabezpečíme Z a DO akéhokoľvek jazyka, na základe vašej požiadavky môžeme pracovať na akomkoľvek podujatí doma i v zahraničí.
 • Na váš e-mail v pracovné dni zareagujeme v priebehu zopár minút a cenovú ponuku vám vypracujeme v priebehu pol hodiny až 4 hodín (podľa zložitosti).
 • Vaše preklady z a do bežnejších jazykov zrealizujeme vo veľmi krátkom čase. Napríklad preklad jednej strany angličtiny či nemčiny bez úradného overenia v priebehu 4 hodín.
 • Úradne overené (súdno-znalecké) preklady z a do angličtiny a nemčiny v rozsahu do troch normostrán vám zabezpečíme do 24 hodín BEZ PRÍPLATKU.
 • Väčší klienti si u nás môžu predplatiť paušálnu sumu a z nej čerpať podľa potreby.
 • Sme schopní prijímať aj veľké súbory cez ftp servery (napríklad cez www.leteckaposta.cz, www.uschovna.cz).