Berieme to osobne - ABIES

Berieme to osobne

My sami, aj naši externí prekladatelia a tlmočníci realizujú prekladateľské služby na profesionálnej úrovni. Odborné výrazy konzultujeme so špecialistami a odsúhlasujeme so zadávateľmi prekladu. Aktívne sledujeme internetové stránky, tlač a literatúru v cieľovom jazyku a vytvárame databázy odborných výrazov, ktoré pomáhajú prekladateľom dosahovať vysokú úroveň a presnosť prekladov. Na požiadanie váš preklad zrealizuje človek, pre ktorého je požadovaný jazyk rodnou rečou a / alebo vám následne ešte zabezpečíme korektúru ďalším rodeným hovorcom.
Zabezpečíme pre vás - ABIES

Zabezpečíme pre vás

  • preklad a tlmočenie v akomkoľvek jazyku
  • tlmočníka alebo prekladateľa na podujatiach doma i v zahraničí
  • krátke preklady aj v daný deň
  • úradné preklady
  • prepis, preklady a titulkovanie audio / videonahrávok
  • moderné viacjazyčné internetové stránky
  • podrobnejšie informácie o službách
Obráťte sa na nás - ABIES

Obráťte sa na nás

Váš názor

Pomôžte nám zlepšovať služby pre vás
Poteší nás, ak venujete chvíľu času vyplneniu dotazníka, ktorý nám pomáha vychádzať vám v ústrety. Za kompletné vyplnenie každého z Vás za to čaká malý darček. Vopred ďakujeme za vašu ochotu!
Kde ste sa o nás dozvedeli?
Neplatné zadanie!

Prečo ste sa rozhodli využiť naše služby?

Neplatné zadanie!

Neplatné zadanie!

Čo by ste na spolupráci s nami radi zlepšili?
Neplatné zadanie!

Čo sa vám páči na spolupráci s nami?
Neplatné zadanie!

Čo sa vám páči na našej stránke www.translating.sk a čo by ste na nej navrhli zlepšiť?
Neplatné zadanie!

* vyplňte, len ak si želáte malý darček

Vaše meno (*)
Neplatné zadanie!

Váš e-mail (*)

Bezpečnostný kód