Profesionálne prekladateľské služby

Naši interní prekladatelia sa špecializujú na preklad z a do anglického, nemeckého, maďarského a čínskeho jazyka. Zabezpečíme pre vás aj preklad textov do akéhokoľvek jazyka prostredníctvom našich externých prekladateľov.
Odborné výrazy pri preklade textov konzultujeme so špecialistami na konkrétnu oblasť. Aktívne sledujeme internetové stránky, tlač a literatúru v cieľovom jazyku a vytvárame databázy odborných výrazov, ktoré pomáhajú našim prekladateľom dosahovať vysokú úroveň a presnosť prekladov. Na požiadanie váš preklad textu zrealizuje človek, pre ktorého je požadovaný jazyk rodnou rečou. Zabezpečíme tiež korektúru ďalším prekladateľom.

Berieme to osobne - ABIES

Berieme to osobne

My sami, aj naši externí prekladatelia a tlmočníci realizujú prekladateľské služby na profesionálnej úrovni. Odborné výrazy konzultujeme so špecialistami a odsúhlasujeme so zadávateľmi prekladu. Aktívne sledujeme internetové stránky, tlač a literatúru v cieľovom jazyku a vytvárame databázy odborných výrazov, ktoré pomáhajú prekladateľom dosahovať vysokú úroveň a presnosť prekladov. Na požiadanie váš preklad zrealizuje človek, pre ktorého je požadovaný jazyk rodnou rečou a / alebo vám následne ešte zabezpečíme korektúru ďalším rodeným hovorcom.
Zabezpečíme pre vás - ABIES

Zabezpečíme pre vás

  • preklad textov (úradných aj odborných) a tlmočenie v akomkoľvek jazyku
  • tlmočníka alebo prekladateľa na podujatiach doma i v zahraničí
  • krátke preklady textov aj v daný deň
  • úradné preklady
  • prepis, preklady a titulkovanie audio/videonahrávok
  • preklady textov pre moderné viacjazyčné internetové stránky
Obráťte sa na nás - ABIES

Kontaktujte nás

Naši prekladatelia a tlmočníci pre vás zabezpečujú prekladateľské služby v Bratislave a v prípade potreby aj v ktoromkoľvek kúte sveta. Máme skúsenosti s prekladmi textov akéhokoľvek typu a tiež s tlmočením na domácich aj zahraničných podujatiach. Navštívte našu kanceláriu v Bratislave alebo nás kontaktuje telefonicky, e-mailom alebo pomocou nášho kontaktného formulára.

Váš názor

Pomôžte nám zlepšovať služby pre vás
Poteší nás, ak venujete chvíľu času vyplneniu dotazníka, ktorý nám pomáha vychádzať vám v ústrety. Za kompletné vyplnenie každého z Vás za to čaká malý darček. Vopred ďakujeme za vašu ochotu!
Kde ste sa o nás dozvedeli?
Neplatné zadanie!

Prečo ste sa rozhodli využiť naše služby?

Neplatné zadanie!

Neplatné zadanie!

Čo by ste na spolupráci s nami radi zlepšili?
Neplatné zadanie!

Čo sa vám páči na spolupráci s nami?
Neplatné zadanie!

Čo sa vám páči na našej stránke www.translating.sk a čo by ste na nej navrhli zlepšiť?
Neplatné zadanie!

* vyplňte, len ak si želáte malý darček

Vaše meno (*)
Neplatné zadanie!

Váš e-mail (*)

Bezpečnostný kód