Berieme to osobne - ABIES

Berieme to osobne

My sami, aj naši externí prekladatelia a tlmočníci realizujú prekladateľské služby na profesionálnej úrovni. Odborné výrazy konzultujeme so špecialistami a odsúhlasujeme so zadávateľmi prekladu. Aktívne sledujeme internetové stránky, tlač a literatúru v cieľovom jazyku a vytvárame databázy odborných výrazov, ktoré pomáhajú prekladateľom dosahovať vysokú úroveň a presnosť prekladov. Na požiadanie váš preklad zrealizuje človek, pre ktorého je požadovaný jazyk rodnou rečou a / alebo vám následne ešte zabezpečíme korektúru ďalším rodeným hovorcom.
Zabezpečíme pre vás - ABIES

Zabezpečíme pre vás

  • preklad a tlmočenie v akomkoľvek jazyku
  • tlmočníka alebo prekladateľa na podujatiach doma i v zahraničí
  • krátke preklady aj v daný deň
  • úradné preklady
  • prepis, preklady a titulkovanie audio / videonahrávok
  • moderné viacjazyčné internetové stránky
  • podrobnejšie informácie o službách
Obráťte sa na nás - ABIES

Obráťte sa na nás

Obráťte sa na nás